epikoinonia@epikoinonia.info

Ζούμε σε καθαρό περιβάλλον;

Ζούμε σε καθαρό περιβάλλον;

Είναι γνωστό από τη διεθνή βιβλιογραφία και από τις έρευνες Ελλήνων ερευνητών ότι οι οδικές αρτηρίες είναι τεράστια πηγή των βαρέων μετάλλων. Τα μέταλλα αυτά στο πέρασμα του χρόνου αποθηκεύονται στο περιβάλλον χώρο των δρόμων, και συγκεκριμένα στο έδαφος, μακροχρόνια βλάστηση, ύπογεια ύδατα, ακόμα και στους τοίχους, στις οροφές και άλλες επιφάνειες πολυκατοικιών που βρίσκονται γύρω από τους δρόμους. Οι νοικοκυρές επίσης γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι κουρτίνες και τα παράθηρα μαζεύουν αρκετή «σκόνι», ειδικά όταν βρίσκονται κοντά στους κεντρικούς δρόμους. Αυτό που δεν γνωρίζει ο μέσος κάτοικος των πόλεων είναι κατά πόσο είναι ασφαλές το περιβάλλον με αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων. Η πρόσφατη έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το ποσοστό κρουσμάτων διαφόρων ασθενειών είναι σαφώς υψηλότερο σε κατοικίες που βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από το δρόμο παρά σε σπίτια που βρίσκονται πιο μακριά. Οι αιτίες των κινδύνων, βέβαια, μπορούν να είναι διαφορετικές, όμως υπάρχουν αρκετές ενδείξεις βλαβερής επίδρασεις των υψηλών συγκεντώσεων βαρέων μετάλλων στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Συνεπώς, η γνώση των κινδύνων επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη και αντιμετώπισή τους και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Είναι αξιοσημείωτο ότι και στην Ηλιούπολη από το 2010 η Καθηγήτρια Αβτουχόβιτς Ειρήνα, Διδάκτωρας Οικολογίας του Τμήματος Αγρονομικής και Βιολογικής Χημείας, Ραδιολογίας και Ασφάλειας Ζωής του Ρωσικού Κρατικού Αγροτικού Πανεπιστημίου (Αγροτική Ακαδημία της Μόσχας του K.A. Τιμιριάζεφ), εκπονεί μια έρευνα η οποία έχει να κάνει με την εκτίμηση βαθμού ρύπανσης κατοικημένης περιοχής Ηλιούπολης και Εθνικού Δρυμού Υμηττού από τον περιφεριακό δρόμο Υμηττού (Λ. Καρέα-Κατεχάκη).Στο πρώτο στάδιο της έρευνας γίνεται η συλλογή των δειγμάτων εδάφους και βλάστησης γύρω από τον δρόμο. Μετά από την ανάλυση και καταμέτρηση της περιεκτικότητας των βαρέων μετάλλων σε αυτά θα μπορούσε να γινει μια εκτίμηση αν όντως υπάρχει ρύπανση και κατά πόσο αυτή υπερβαίνει τις επιτρεπτές συγκεντρωσεις. Όσον αφορά αυτόν

τον περιφεριακό δρόμο, λόγω μακροχρόνιας αυξημένης εκμετάλλευσής του με κίνηση, ανάλογη των κέντρων των πόλεων, υπάρχει κίνδυνος ότι οι περιοχές που επιρεάζονται έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετή ποσότητα βαρέων μετάλλων. Αυτό, όπως αναφέραμε πριν, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη δημόσια υγεία των περιοχών αυτών, αλλά και στην ισορροπία των βιοκοινωνιών του Εθνικού Δρυμού Υμηττού.

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί διαχρονικά από το 2010 πάνω από 260 δείγματα εδάφους και βλάστησης και αυτό αποτελέι πολύτιμο υλικό

για τις μελλοντικές μελέτες και έρευνες. Ένα μέρος των δειγμάτων ήδη βρίσκεται στη Μόσχα για ανάλυση, όμως τα περισσότερα δείγματα ακόμα περιμένουν την ώρα τους. Ο Δήμος Ηλιούπολης στο πρόσωπο του δημάρχου κ. Βαλασσόπουλου έδειξε ενδιαφέρον και προτίθεται να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση των αναλύσεων δειγμάτων και με αυτό το τρόπο δείχνει ενδιαφέρον για την οικολογική κατάσταση στην περιοχή αλλά και για την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Επειδή στην έρευνα γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί βαθμός μόλυνσης των κατοικημένων περιοχών Ηλιούπολης και Εθνικού Δρυμού Υμηττού, και στη συνέχεια να προταθεί μια από τις μεθόδους απορρύπανσης και αποκατάστασης των μολυσμένων εδάφων ανάλογη των αποτελεσμάτων ελπίζουμε ότι η εξαιρετική θέση της περιοχής μας και καθαρό περιβάλλον που απολάμβαναν οι παππούδες και γιαγιάδες μας θα διατηρηθεί, και τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα συνεχίζουν να τα απολαμβάνουν.

Η «Επικοινωνία» θα παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας και θα ενημερώνει τους κατοίκους για τα αποτελέσματά της.

 

 

Καζακίδης Ε.

FarosLtd@yahoo.gr

 697 total views,  3 views today