Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου της Βασιλικής Σάρολα

  ●Ανδριοπούλου Πανωραία, Δημόσιος Υπάλληλος ●Αντωνόπουλος Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ● Βλαχοχρήστου Βασιλική ●Γκεβέζου Δήμητρα, Ιδ. Υπάλληλος…