Τι είναι η Δυσλεξία ; Πως θα καταλάβω αν έχει το παιδί μου;

Ορισμός της Δυσλεξίας Η δυσλεξία είναι μία σύνθετη διαταραχή πρόκτησης του γραπτού λόγου που εμφανίζεται με …